Hotline  0981889930

Đi lễ chùa, khấn sao cho đúng?

1. Văn khấn không nên cầu xin

Phật giáo là đại diện cho tư tưởng triết học và giáo lý mà bản thân đạo Phật muốn đem đến cho người dân. Phật chỉ là nhà tư tưởng, không phải thần thánh.

Do đó, nguyên tắc của đạo Phật không...
Chi tiết >

Tư vấn sản phẩmCall!X